Rede uitgesproken door Wilhelmina Thomassen, ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar in de Sandersleerstoel voor Internationalisering, met als leeropdracht Rechten van de mens, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.