Doel Het evalueren van de effectiviteit en veiligheid van tromboseprofylaxe met een lage dosis laagmoleculaire heparine (LMWH) bij vrouwen met een intermediair tot hoog risico op zwangerschapsgerelateerde veneuze trombo-embolie (VTE).
Opzet Retrospectief cohortonderzoek.
Methode Wij verzamelden gegevens van alle zwangeren met een intermediair of hoog risico op een VTE in de periode 1996-2009. Volgens protocol werden zwangeren met een intermediair risico behandeld met een profylactische dosis LMWH gedu rende 6 weken post partum en hoogrisico-zwangeren met een profylactische dosis LMWH tijdens de zwangerschap en 6 weken post partum. De effectiviteit werd gedefinieerd als de frequentie van een VTE tijdens de zwangerschap of < 3 maanden post par tum. De veiligheid werd gedef inieerd als de f requentie van haemorrhagia post par tum (HPP) > 500 ml of ernstige HPP > 1000 ml.
Resultaten Wij analyseerden 34 vrouwen (44 zwangerschappen) met een intermediair risico en 57 vrouwen (82 zwangerschappen) met een hoog risico op VTE. De frequentie van zwangerschapsgerelateerde VTE ondanks tromboseprofylaxe was 5,5%. Alle VTE’s traden op bij hoogrisico-vrouwen, waarbij het risico post partum hoger was dan ante partum, respectievelijk 7,0% en 1,8%. Het risico op HPP was 21,6% en op ernstige HPP 9,1% en was vergelijkbaar bij de vrouwen die tijdens de zwangerschap LMWH gebruikten en zij die post partum startten met de profylaxe.
Conclusie Ondanks behandeling met een profylactische dosering LMWH tijdens de zwangerschap en post partum was het risico op een zwangerschapsgerelateerde VTE aanzienlijk bij hoogrisico-vrouwen. Tromboseprofylaxe met een lage, profylactische dosering LMWH lijkt bij deze vrouwen onvoldoende.

hdl.handle.net/1765/84214
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Roeters van Lennep, J.E, Meijer, E, Klumper, F.J.C.M, Middeldorp, J.M, Bloemenkamp, K.W.M, & Middeldorp, S. (2011). Tromboprof ylaxe met laagmoleculaire heparine niet voldoende effectief bij zwangeren met hoog risico. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 155(22), 990–996. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/84214


Additional Files
available online