, , , , , , , ,
doi.org/10.1111/jvh.12350, hdl.handle.net/1765/84486
Journal of Viral Hepatitis
Department of Gastroenterology & Hepatology

Saraswat, V., Norris, S., de Knegt, R., Sanchez Avila, J. F., Sonderup, M., Zuckerman, E., … Gower, E. (2015). Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in select countries - Volume 2. Journal of Viral Hepatitis, 22(s1), 6–25. doi:10.1111/jvh.12350