Over het wetsvoorstel voor de Kaderwet is veel gediscussieerd (zie bijv. Boxum, 1997). Een eerdere versie werd zelfs afgewezen door de ministerraad. In de discussie staan twee opvattingen tegenover elkaar: die van de aanhangers van meer uniformiteit en die van de voorstanders van het eerbiedigen van de diversiteit.

, ,
hdl.handle.net/1765/850
Department of Public Administration

van Thiel, S. (2001). Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen; uniformiteit of verscheidenheid?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/850