Volgens de Algemene Rekenkamer waren er 545 zelfstandige bestuursorganen in Nederland in 1993. De kritiek van de Rekenkamer op met name de regeling van de ministeri?le verantwoordelijkheid voor deze organen, leidde tot een forse aanscherping van het zbo-beleid. Het ligt in de verwachting dat deze aanscherping heeft geleid tot een daling van het aantal zbo's. De inventarisatie in dit artikel laat zien dat het absolute aantal zbo?s inderdaad is gedaald, maar dat er van een daling van het verzelfstandigingstempo beslist geen sprake is, eerder het tegendeel. In 2000 waren er tenminste 431 zbo's in Nederland. Sinds 1993 zijn er door fusies, wetswijzigingen en een definitie-strijd 324 zbo's opgeheven, maar zijn ook 207 nieuwe zbo's opgericht. Dat betekent dat bijna 50% van de zbo's die in 2000 bestond, na het verschijnen van het rapport van de Rekenkamer is opgericht.

, , ,
hdl.handle.net/1765/852
Department of Public Administration

van Thiel, S., & van Buuren, A. (2001). Ontwikkeling van het aantal zelfstandige bestuursorganen tussen 1993 en 2000: zijn zbo's 'uit' de mode?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/852