Klinisch significante tumoren met een hooggradige component (Gleason ≥ 7 PCa) zijn goed te visualiseren op MRI. Verdachte laesies (PIRADS ≥ 3) kunnen MRI-gericht worden gebiopteerd. Aangezien tumoren kunnen worden gedetecteerd die met de standaardbiopten worden gemist, zijn MRI-gerichte biopten in het bijzonder zeer interessant bij patiënten met een verdenking op prostaatcarcinoom (PCa) na eerdere negatieve systematische biopten (SBx).

doi.org/10.1007/s13629-014-0075-7, hdl.handle.net/1765/85469
Tijdschrift voor Urologie
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Alberts, A., Schoots, I., Bokhorst, L., Bangma, C., & Roobol-Bouts, M. (2014). Verbeterde patiëntenselectie voor MRI-gerichte prostaatbiopten na negatieve systematische biopten met behulp van de Prostaatwijzer. Tijdschrift voor Urologie, 4(7), 154–155. doi:10.1007/s13629-014-0075-7