Het millenniumprobleem vormt een serieuze bedreiging voor de maatschappij in het algemeen en de economie in het bijzonder. Door het probleem krachtig aan te pakken, kunnen de risico?s sterk worden teruggebracht, maar helemaal uitbannen is onmogelijk. Het aanpakken van het probleem brengt hoge kosten met zich mee, maar deze dienen te worden afgewogen tegen de schade die op kan treden als het probleem op zijn beloop wordt gelaten en tegen de kosten die dan alsnog gemaakt moeten worden om de ?millennium bug? te redresseren. Het is duidelijk dat het millenniumprobleem de productieprocessen aanzienlijk kan verstoren. Het is echter moeilijk om kansen aan de mogelijke gevolgen toe te kennen. De situatie wordt vooral gekenmerkt door onzekerheid over de gevolgen. Wel dient er op de mogelijke problemen geanticipeerd te worden. Wat er aan aanpak nodig is om de bedrijfsvoering tegen calamiteiten te beschermen, dient ook echt te gebeuren.

hdl.handle.net/1765/858
Research Centre for Economic Policy (OCFEB)

Donselaar, P., van der Laan, H. B. M., & van Sinderen, J. (2003). Een economische beschouwing van het millenniumprobleem. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/858