Vanwege demografische en maatschappelijke ontwikkelingen is duurzame inzetbaar‐ heid van werknemers een belangrijk aandachtspunt. Omdat de beroepsbevolking verou‐ dert en werknemers bovendien zal worden gevraagd langer door te werken aan het einde van hun carrière, en omdat ouderen grotere risico’s lopen op gezondheidskundige problemen, gaat veel aandacht uit naar de oudere werknemer. Dit artikel sluit aan bij een aantal recente definities van duurzame inzetbaarheid waar‐ bij het waardeaspect van werk wordt onderstreept: werk moet waarde toevoegen, ener‐ zijds voor de arbeidsorganisatie, anderzijds voor de werknemer, om duurzaam te zijn. Werk en de waardering van werk zijn in de recente geschiedenis wezenlijk veranderd. In dit artikel worden kort de recente ontwikkelingen in werk en werkmodellen geschetst en wordt werk als waarde besproken in relatie tot duurzame inzetbaarheid en het ‘capabi‐ lity’-begrip van Amartya Sen.

, , ,
hdl.handle.net/1765/85848
Gedrag en organisatie : tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatie-psychologie
Department of Public Health

van der Klink, J.J.L, Bültmann, U, Brouwer, S, Burdorf, A, Schaufeli, W.B, Zijlstra, F.R.H, & van der Wilt, G.-J. (2011). Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde. Gedrag en organisatie : tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatie-psychologie, 24(4), 341–355. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/85848