Casus Een 6-jarig meisje meldde zich op onze Spoedeisende Hulp wegens pijnlijke zwellingen in de hals, die sinds 2 dagen fors in grootte toenamen en die zich uitbreidden in de hals, op het achterhoofd, in de oksels en in de liezen. Ze was 3 dagen eerder op de SEH gezien met dezelfde symptomen in de hals, waarop diagnostiek naar Epstein-Barrvirus, cytomegalovirus en streptokokken was ingezet onder verdenking van lymfadenitis colli. Haar voorgeschiedenis was blanco. Ze had geen koorts, was niet afgevallen en had ook geen andere klachten. Zij was niet in het buitenland geweest, er waren geen zieken in de omgeving, ze had de gebruikelijke vaccinaties ontvangen en in het huishouden waren geen huisdieren.

Bij lichamelijk onderzoek zagen wij forse, vast aanvoelende lymfklieren die zich cervicaal (figuur a), submandibulair, supraclaviculair, retroauriculair, inguïnaal en axillair bevonden, deze laatste met uitloop langs de ribben. Verder vonden wij geen afwijkingen, met name geen hepatosplenomegalie, hematomen of petechiën. Uit het laboratoriumonderzoek bleek dat patiënte anemie, trombopenie en een leukocytose (21 x 109/l) had, met in de leukocytendifferentiatie 86% blasten (figuur b); bij verdere typering pasten deze bij voorloper-B-cel-acute-lymfoblastenleukemie.

Diagnose Uitgebreide lymfadenopathie bij voorloper-B-cel-acutelymfoblastenleukemie.