• Het ‘Beheersplan luchtbehandeling voor de operatieafdeling’ (2005) beschrijft het beheer en het onderhoud van de luchtbehandelingsinstallatie.
• In dit Beheersplan wordt een norm voorgesteld voor luchtkwaliteit op operatieafdelingen type 1, die is aangenomen door de Nederlandse Orthopedische Vereniging, doch niet door andere wetenschappelijke verenigingen.
• De Britse studie die ten grondslag ligt aan de voorgestelde norm voor luchtkwaliteit van operatieafdelingen type 1 is van 1982, en onvoldoende gecorrigeerd voor profylaxe met antibiotica. Die profylaxe leidt op zich namelijk ook al tot minder postoperatieve wondinfecties.
• Recentere studies naar ultraschone lucht op de operatieafdeling laten geen infectiepreventief effect zien.
• Er ligt een taak voor de Werkgroep Infectie Preventie om samen met de wetenschappelijke verenigingen en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg het voortouw te nemen bij de normering van microbiologische luchtkwaliteit en te besluiten in welke klasse operatieafdeling welke typen ingrepen mogen worden uitgevoerd.

hdl.handle.net/1765/86748
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van Tiel, F., Buiting, A., Meessen, N. E. L., Voss, A., & Vos, M. (2010). Brengt ultraschone lucht op de OK meer veiligheid?. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Vol. 154, pp. 509–513). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/86748