Gepubliceerd in: Muller, E.R. (Red) ‘Veiligheid; Studies over Inhoud, Organisatie en Maatregelen’, Kluwer, Dordrecht 2004, ISBN 90 1300 11 292, blz 153-185