Statistische bureaus dienen tal van problemen te overwinnen voordat zij de resultaten van hun onderzoeken kunnen publiceren. In het proefschrift wordt ingegaan op twee van deze problemen. Het eerste probleem is dat verzamelde gegevens foutief kunnen zijn. Door de mogelijke aanwezigheid van fouten in de gegevens moeten deze gegevens eerst worden gecontroleerd en indien nodig worden gecorrigeerd voordat tot publicatie van resultaten wordt overgegaan. In het proefschrift wordt vooral aandacht besteed aan het opsporen van de foutieve gegevens. Door te veronderstellen dat er zo min mogelijk fouten zijn gemaakt kan het opsporen van de foutieve waarden als een wiskundig optimaliseringsprobleem worden geformuleerd. In het proefschrift wordt een aantal methoden ontwikkeld om dit complexe probleem efficient op te lossen. Het tweede probleem dat in het proefschrift onderzocht wordt is dat geen gegevens gepubliceerd mogen worden die de privacy van individuele respondenten of kleine groepen respondenten schaden. Om gegevens van individuele of kleine groepen respondenten te beschermen moeten beveiligingsmaatregelen, zoals het niet publiceren van bepaalde informatie, worden getroffen. In het proefschrift wordt ingegaan op de wiskundige problemen die het beveiligen van gevoelige gegevens met zich mee brengt. Voor een aantal problemen, zoals het berekenen van het informatieverlies ten gevolge van het beveiligen van gevoelige gegevens en het minimaliseren van de informatie die niet gepubliceerd wordt, worden oplossingen beschreven.

, , , , , , , , , , ,
Erasmus University Rotterdam and Statistics Netherlands (CBS). Promotor: Prof.dr.ir. R. Dekker. Other Members: Prof.dr. J.G. Bethlehem, Prof.dr.ir. P. Kooiman, Prof.dr. A.P.M. Wagelmans
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/870
ERIM Ph.D. Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

de Waal, A. G. (2003, June 19). Processing of Erroneous and Unsafe Data (No. ERIM PhD Series;EPS-2003-024-LIS). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/870