Eerder onderzoek heeft aangetoond dat verklaringen die bestuursvoorzitters (CEOs) voor ondernemingsresultaten geven zelfzuchtig zijn. Deze studies, die voornamelijk afkosmtig zijn uit de Verenigde Staten, laten zien dat bestuursvoorzitters geneigd zijn krediet te nemen voor goede resultaten, maar niet snel de schuld op zich nemen voor tegenvallende resultaten. Recent uitgevoerd sociaal-psychologisch onderzoek doet echter vermoeden dat dergelijke zelfzuchtige vertekeningen in verklaringsgedrag meer voorkomen in landen uit Westerse culturen dan in landen uit Oosterse culturen. Dit onderzoek beoogt derhalve vast te stellen of zo'n cultureel verschil ook aanwezig is in de wijze waarop bestuursvoorzitters de resultaten van de onderneming verklaren. Daartoe zijn 278 "Berichten aan de aandeelhouders" van Amerikaanse, Japanse en Nederlandse bedrijven onderzocht. De resultaten wijzen inderdaad op het bestaan van culturele verschillen. Reggy Hooghiemstra was born on 14 January 1972 in Oranjestad (Aruba). From 1990 till 1996 he studied economics at the University of Groningen. During this time he spent half a year as an exchange student at the Universidad de Salamanca in Spain. He was furthermore employed by the Department of Auditing of the University of Groningen as a research assistant and completed an internship on value for money auditing at Price Waterhouse in The Hague. After obtaining his Master's degree he worked as an auditor at Price Waterhouse from 1996 till 1998, during which he also obtained his registeraccountant certificate (at the University of Groningen). From September 1998 onwards Reggy Hooghiemstra has been appointed as a PhD student at the Financial Management Department of the Rotterdam School of Management at Erasmus University. From 1999 onwards he also worked as a research associate, specialised in corporate governance, at the Department of Auditing at the University of Groningen.

, , , , , , ,
Erasmus University Rotterdam. Promotores: Prof.dr. L.G. van der Tas RA, Prof.dr. A.Th.H. Pruyn, Other Members: Prof.dr. W. Aerts, Prof.dr. S.J. Magala, Prof.dr. C.B.M. van Riel
L.G. Tas (Leo) , A.Th.H. Pruyn
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/871
ERIM Ph.D. Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

Hooghiemstra, R. (2003, September 25). The Construction of Reality (No. ERIM PhD Series;EPS-2003-025-F&A). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/871