Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar Recht van de Europese Unie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn oratie gaat Amtenbrink onder andere in op de organisatie van het Europees Parlement, waarin de burgers per land zijn vertegenwoordigd. Hij is van mening dat het huidige juridische kader niet voldoet aan de democratische grondslag, omdat het geen proportionele vertegenwoordiging van de burgers van de Europese Unie waarborgt. Bovendien is het Europees Parlement op belangrijke beleidsterreinen nog steeds nauwelijks betrokken bij de besluitvorming. Ook in de voorgestelde Europese Grondwet worden deze tekortkomingen niet opgelost. Amtenbrink oordeelt dat voor de vooruitgang van de Europese Unie en vooral voor de beoogde verdere uitbreiding een grondige herori├źntatie noodzakelijk is. Anders dreigen burgers steeds meer in verzet te komen tegen Europa. Bij een reorganisatie van de huidige Europese instellingen dient ook buiten de gebaande paden gedacht te worden. Als mogelijke oplossingen stelt Amtenbrink voor een duidelijke scheiding tussen vertegenwoordiging van burgers en van lidstaten en de introductie van Europese verkiezingen gebaseerd op een Europees stembiljet.

,
hdl.handle.net/1765/8742
Erasmus School of Law

Amtenbrink, F. (2007, February 16). Continuation or Reorientation - What Future for European Integration?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/8742