Verstedelijking is een van de belangrijkste veranderingsprocessen die zich momenteel in de wereld voordoet. In Europa en Amerika woont al een zeer groot gedeelte van de bevolking in steden en deze ontwikkeling zet zich versneld ook door in andere werelddelen. Binnen korte tijd zal een groot gedeelte van de wereldbevolking in steden leven. In dit college wordt vanuit een vergelijkend historisch perspectief ingegaan op een aantal problemen die samenhangen met deze ontwikkelingen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de huisvesting, watervoorziening en de sociaal-ruimtelijke verdeling van steden. Tevens wordt een pleidooi gehouden voor een structurele benadering van historisch onderzoek.