Ieder voor zich, en niemand meer voor ons allen. Is dat de toekomst van onze samenleving? Mensen lijken zich steeds minder on elkaar te bekommeren en eigenbelang de grote drijfveer. De wortel van dat kwaad heet individualisme. Toch leidt individualisme niet altijd tot egoisme. En ondanks de gestage individualisering is er ook geen toename van wantrouwen, stress en ongeluk