De loonarbeidsverhouding wordt, in de kern, gekenmerkt door onderschikking, asymmetrie en instrumentalisme. Voornamelijk in de twintigste eeuw zien we een stroom van overheidsbeleid, waarmee bescherming werd gecre?erd tegen de scherpe kanten van de loonarbeidsverhouding. Anti-Tayloristisch beleid, een nog onvoltooid project, vormde het sluitstuk ervan. Wij dienen nu rekening te houden met een scenario, waarin de resultaten van het tot dusver gevoerde beleid dreigen te verdampen. Met name in de VS tekent zich dat duidelijk af, maar ook in Nederland zijn er indicaties. Er zijn echter - ook nieuwe - mogelijkheden voor assertief onderhoud aan de Rijnlandse aspecten van de Nederlandse arbeidsverhoudingen op bedrijfsniveau.

, , ,
hdl.handle.net/1765/881
Department of Sociology

Pruijt, H. (2000). Arbeid en macht: vooruit naar het verleden? Een scenario en zijn consequenties. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/881