Het stellen van de diagnose ‘osteoporotische wervelfractuur’ kan grote consequenties hebben voor de patiënt, aangezien deze fracturen in diverse richtlijnen een belangrijk criterium vormen om over te gaan tot medicamenteuze behandeling van osteoporose. Deze fracturen gaan gepaard met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit en zijn belangrijke voorspellers van toekomstige fracturen. Een accurate en tijdige diagnose van osteoporotische wervelfracturen is derhalve cruciaal.
Een ziekte waarvan de symptomen ten onrechte kunnen leiden tot de diagnose ‘osteoporotische wervelfracturen’ is de ziekte van Scheuermann.

hdl.handle.net/1765/88294
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Breda, S., Oei, L., Oei, E., & Zillikens, C. (2014). Osteoporotische wervelfracturen of ziekte van Scheuermann?. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158(2). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/88294