Een stijging van de lichaamstemperatuur in de eerste dagen na een beroerte is geassocieerd met een slechte prognose. Hoge dosis paracetamol verlaagt de lichaamstemperatuur gemiddeld met 0,3°C en kan koorts voorkómen. Behandeling met paracetamol is eenvoudig, zeer goedkoop en heeft weinig bijwerkingen. In het eerste ‘Paracetamol (Acetaminophen) in Stroke’(PAIS)-onderzoek verbeterde vroege behandeling met een hoge dosis paracetamol de functionele uitkomst van patiënten met een beroerte en een lichaamstemperatuur van 37,0°C of hoger. Dit effect werd echter gevonden in een subgroepanalyse en dient daarom nader te worden onderzocht. Recentelijk is het gerandomiseerde onderzoek PAIS 2 gestart. Hierin wordt het effect bestudeerd van behandeling met een hoge dosis paracetamol op functioneel herstel bij patiënten met een lichaamstemperatuur van 37,0°C of hoger in de acute fase van een beroerte.

hdl.handle.net/1765/88296
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

de Ridder, I., van der Worp, B., van Gemert, M., Schreuder, A. H. C. M. L. T., Ruitenberg, A., Maasland, E., … Dippel, D. (2011). Verbetert paracetamol het herstel na een beroerte?. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 155(46). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/88296