Als toepassingsgericht en multidisciplinaire wetenschap behoeft de bestuurskunde een eigen methodologie, naast de algemene sociaalwetenschappelijke methodologie voor het doen van empirisch onderzoek. Deze eigen bestuurskundige methodologie zou kunnen uitgaan van een argumentatieve benadering, gericht op versterking van de kwaliteit van de praktijkredeneringen die aan bestuurlijk handelen ten grondslag liggen. In dit artikel wordt aangegeven hoe de door Brasz ontwikkelde praxeologische methode hiertoe kan worden gecombineerd met het door Snellen geformuleerde rationaliteitenmodel.

, , , ,
hdl.handle.net/1765/888
Department of Public Administration

Edwards, A. (1998). De vier rationaliteiten in Bestuurskundige Argumentatie: De Praxeologische tafel als integratieve methodologie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/888