Zelfs kortdurend gebruik van het antibioticum rifampicine kan de ciclosporineconcentratie in het bloed verlagen. Daarom moet de bloedspiegel van dit immunosuppressivum goed gemonitord worden bij patiënten die ook rifampicine krijgen, ook als de patiënt al gestopt is met het middel. Om afstoting van transplantaten of graft-versus-hostreacties te voorkómen, is het vaak nodig de ciclosporinedosering aan te passen.

hdl.handle.net/1765/89033
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Valk-Swinkels, C. G. H., Alidjan, F. M., Rommers, M. K., Bakker, R. C., Swen, J., & van 't Veer, N. (2013). Lage ciclosporinespiegel na kort rifampicinegebruik : immuunsuppressie kan langdurig tekortschieten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 157(32). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/89033