Bij 7-10% van de zwangeren in Nederland wordt op enig moment trombocytopenie geconstateerd; hierbij is het trombocytenaantal < 150 x 109/l. Bij het zoeken naar de onderliggende oorzaak, het instellen van de therapie en de begeleiding van patiënten tijdens de zwangerschap en perinatale periode zijn diverse specialismen betrokken. Aan de hand van de volgende patiënte bespreken wij het klinische probleem van trombocytopenie tijdens de zwangerschap.