Het hepatocellulair adenoom is een goedaardige tumor van de lever die voornamelijk voorkomt bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De etiologie en het pathofysiologisch mechanisme zijn onbekend, maar er is een duidelijk verband met het gebruik van de orale anticonceptiva. De diagnose ‘hepatocellulair adenoom’ heeft een grote invloed op het leven van deze vaak jonge vrouwen. Mogelijke complicaties zijn hormoongeïnduceerde groei en ruptuur van de tumor. Daarom wordt deze patiënten geadviseerd te stoppen met het gebruik van orale anticonceptiva en andere hormoonsubstitutie, zoals hormoonvervangende therapie; als anticonceptie kan een hormoonhoudend spiraaltje worden gebruikt. Bij leveradenomen kleiner dan 5 cm is het bloedingsrisico minimaal. Een bijzonder complexe situatie kan zich voordoen bij jonge vrouwen met een hepatocellulair adenoom die zwanger willen worden. Door de toegenomen hoeveelheden steroïdhormonen gedurende de zwangerschap is er een risico op groei en een spontane ruptuur van het adenoom. Wij beschrijven 3 patiënten met een hepatocellulair adenoom die zwanger waren of zwanger wilden worden.

hdl.handle.net/1765/89240
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Bröker, M.E.E, van Aalten, S.M, IJzermans, J.N.M, Dwarkasing, R.S, Steegers, E.A.P, & de Man, R.A. (2012). Leveradenomen en zwangerschap. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156(38). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/89240