Dit rapport doet verslag van een in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door OCFEB verrichte studie. Het onderzoek is mede geïnspireerd door het zogenoemde ?proces van Lissabon?, dat erin moet resulteren dat de Europese Unie (EU) binnen tien jaar de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld is. Op basis van empirische feiten ontleend aan recente economische literatuur wordt in kaart gebracht hoe het proces van economische integratie in de EU zich heeft gemanifesteerd, welke verschillen er (nog) bestaan tussen de lidstaten en wat mogelijke belemmeringen van de economische dynamiek in Europa zijn.

hdl.handle.net/1765/894
Research Centre for Economic Policy (OCFEB)

Swank, J, Varkevisser, M, van Dalen, H.P, van der Geest, S.A, & Kuijpers, B.A.M.M. (2003). Economische integratie in Europa; een inventariserende literatuurstudie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/894