Verzoek ongehuwde vader tot gezamenlijk gezag; niet-ontvankelijkheid op grond van artikel 1:252 BW in strijd met artikel 6 lid 1 EVRM? Uitleg artikelen 1:253c lid 1 en 253e BW

Additional Metadata
Keywords eenzijdig verzoek gezamenlijk gezag
Persistent URL hdl.handle.net/1765/9036
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2006). Eenzijdig verzoek ongehuwde vader tot gezamenlijk gezag ontvankelijk? Annotatie van HR 27 mei 2005, NJ 2005, 485. Ars Aequi: juridisch studentenblad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/9036