De auteur besteedt aandacht aan enkele problemen die kunnen rijzen in verband met het gezag over minderjarige kinderen, als een van de ouders met achterlating van de andere ouder of met achterlating van een niet-ouder als gezagsdrager overlijdt, dan wel als een van beide voogden met achterlating van de andere voogd als gezagsdrager overlijdt.