hdl.handle.net/1765/90587
Kardiologia Polska
Department of Surgery

Poldermans, D, Bax, J.J, Boersma, H, de Hert, S, Eeckhout, E, Fowkes, G, … Widimsky, P. (2010). Wytyczne dotycza̧ce przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowego oraz okołooperacyjnego postȩpowania kardiologicznego u pacjentów poddawanych zabiegom niekardiologicznym. Kardiologia Polska (Vol. 68). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/90587