• Androgenetische alopecia (AGA) is de meest voorkomende vorm van haaruitval. Er zijn verscheidene middelen en mogelijkheden ter voorkoming van en als remedie tegen AGA. Het brede behandelspectrum loopt van niets doen tot haartransplantatie.
• De behandeling van AGA is moeilijk doordat AGA een natuurlijk, continu en persoonsgebonden proces is.
• De progressie van AGA kan medicamenteus worden afgeremd. Wil men een volle bos met haar en direct resultaat dan is een haarwerk een optie. Een blijvend resultaat is alleen haalbaar met haartransplantatie.
• Kosten afwegend tegen baten, is op korte (1 jaar) en middellange (10 jaar) termijn een medicamenteuze behandeling de beste optie. Echter, op lange termijn (meer dan 10 jaar), en voor een blijvend resultaat, blijft haartransplantatie de beste oplossing.
• Gezien de voordelen van partiële longitudinale follikelunit-transplantatie ten opzichte van de traditionele haartransplantatietechnieken, heeft deze techniek naast de medicamenteuze behandeling onze voorkeur.Additional Files
available online