Conclusie: Een belangrijke openstaande vraag is wat de seroprevalentie van MERS-CoV onder de algemene bevolking in het Midden-Oosten is. Daaraan gerelateerd is de vraag in hoeverre er asymptomatische dragers of uitscheiders van het virus zijn die ongemerkt, na direct of indirect contact met besmette dieren, als bron voor MERS-CoV-infecties fungeren. Serologisch onderzoek met uitgebreide vragenlijsten in diverse humane cohorten zal ook hier meer inzicht in kunnen geven.

Zolang de primaire route of routes voor infecties bij de mens niet geïdentificeerd zijn en beheerst worden, zullen er gevallen van MERS bij mensen blijven optreden. De economische en culturele positie van het ‘schip van de woestijn’ in woestijnlanden in Afrika en op het Arabische schiereiland zal in de komende tijd ongetwijfeld nauwgezet onder de loep genomen worden.

hdl.handle.net/1765/91755
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Reusken, C., Haagmans, B., & Koopmans, M., D.V.M. (2014). Dromedaris en ‘Middle East respiratory syndrome’ : MERS-coronavirus in het ‘schi p van de woestijn ’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Vol. 158). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/91755