Achtergrond en het waarom van de studie
Pancreascysten komen voor bij 2,5% van de bevolking en worden vaak per toeval ontdekt. Het risico op maligne ontaarding van een pancreascyste is waarschijnlijk klein, maar exacte cijfers ontbreken. Uit voorzichtigheid adviseren de huidige richtlijnen intensieve surveillance.

Vraagstelling
Wat is het nut van surveillance van patiënten met een pancreascyste en wat zijn de risicofactoren voor maligne ontaarding hiervan?Additional Files
available online