Vernietiging huwelijkse voorwaarden wegens dwaling (art. 6:228 BW); omkering bewijslast op basis van redelijkheid en billijkheid (art. 150 Rv).

Additional Metadata
Keywords vernietiging huwelijkse voorwaarden
Persistent URL hdl.handle.net/1765/9234
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2006). Vernietiging van huwelijkse voorwaarden, houdende 'koude uitsluiting', op grond van dwaling (Zeeuwse huwelijkse voorwaarden): annotatie van HR 9 september 2005, NJ 2006, 99. Ars Aequi: juridisch studentenblad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/9234