Achtergrond Endemische vlektyfus, veroorzaakt door Rickettsia typhi, behoort tot de rickettsiosen. De ziekte komt wereldwijd voor en is waarschijnlijk een onderschatte oorzaak van met koorts gepaard gaande ziekte bij reizigers. Dit komt door het vaak milde beloop of de overeenkomsten met ziektes als buiktyfus en dengue. Breedspectrumantibiotica zijn niet effectief, maar de ziekte is goed behandelbaar met doxycycline.
Casus Een 57-jarige man en een 36-jarige vrouw, teruggekeerd uit Indonesië respectievelijk Nepal en Tibet, presenteerden zich met koorts, malaise, hoofdpijn en artromyalgie. Beiden ontwikkelden een huiduitslag. In eerste instantie werd gedacht aan buiktyfus dan wel dengue. De eerste patiënt knapte op na empirische behandeling met doxycycline, de tweede onder behandeling met azitromycine. Bloedkweken en virusserologische uitslagen bleken negatief en vervolgonderzoek toonde serologisch bewijs voor een infectie met R. typhi aan. Beide patiënten herstelden volledig.
Conclusie Endemische vlektyfus behoort in de differentiaaldiagnose van een koortsende ziekte bij reizigers, zeker wanneer geen verbetering plaatsvindt onder breedspectrumantibiotica en bloedkweken negatief blijven.