De auteur gaat in op een recente belangrijke uitspraak van de Hoge Raad betreffende het verschil tussen verdeling en verrekening.