Verschillende Europese landen hanteren het zogenoemde dagboetestelsel bij de bepaling van de hoogte van een geldboete. De hoogte van de boete wordt daarbij afh ankelijk gemaakt van de fi nanciële positie van de individuele dader. Hoewel voorafgaand aan de invoering van de Wet vermogenssancties in 1983 ook in Nederland uitvoerig over de invoering van het dagboetestelsel is gediscussieerd, is dit stelsel in ons land nooit ingevoerd. Inmiddels is het stelsel wel in een groot aantal andere Europese landen tot stand gekomen. Moet ook in Nederland het roer om?

hdl.handle.net/1765/93070
Trema Straftoemetingsbulletin
Erasmus School of Law

Kantorowicz-Reznichenko, E., & Luining, E. (2016). De Dagboete: Reden voor Nieuwe Overpeinzing?. Trema Straftoemetingsbulletin, 39(1), 6–13. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93070