In de periode 2011-2015 heeft de Governancecommissie Gezondheidszorg zeven uitspraken gepubliceerd. Doel van deze bijdrage is een analyse te geven van deze uitspraken. Hieruit blijkt onder meer dat de Governancecommissie een beperkte rolopvatting hanteert. Zij definieert het begrip belanghebbende ruim. Het toetsingskader dat de Governancecommissie gebruikt bij het overnemen van de bestuurstaak door een lid van de raad van toezicht kan consistenter zijn.

hdl.handle.net/1765/93093
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Erasmus School of Law

Klaassen, A. (2016). Uitspraken van de Governancecommissie Gezondheidszorg: de dans rond de stoel van de bestuurder. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2016(4), 174–189. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93093