De onderzoeksvragen voor dit hoofdstuk luiden als volgt:
- Welke ontwikkelingen zijn er waar te nemen in de sociaal-culturele positie van jongeren van Turkse afkomst, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingen ten aanzien van steun voor (religieus gemotiveerd) geweld en jihadgroepen zoals IS?
- Door welke factoren wordt de sociaal-culturele positie van jongeren van Turkse afkomst be"invloed? Welke van die factoren zijn van invloed op de steun voor (religieus gemotiveerd) geweld en jihadgroepen zoals IS? En welke van die factoren zijn van invloed op het tegengaan van steun hiervoor?

hdl.handle.net/1765/93125
Erasmus School of Law

Staring, R., & Geelhoed, F. (2015). 'Nooit Nederlander genoeg'. Ontwikkelingen in de sociaal-culturele positie van Turks-Nederlandse jongeren, hun wereldbeelden en attitudes ten opzichte van (religieus geïnspireerd) geweld. In Werelden van verschil : over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland. - Sociaal Cultureel Planbureau, 2015 (pp. 160–218). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93125