Een recente golf aan promotieonderzoeken rondom publiek-private samenwerking (PPS) roept een evaluatievraag op over de staat van het huidige PPS-onderzoek. Dit artikel presenteert een review van veertien recente PPS-proefschriften van Nederlandse en Vlaamse bodem. Qua thematiek focussen de proefschriften voornamelijk op vraagstukken betreffende effectiviteit, transactiekosten en legitimiteit. Een rode draad door de bevindingen van de proefschriften heen is dat de vraag of en hoe PPS werkt niet eenduidig kan worden beantwoord, maar dat het sterk afhangt van de context. De proefschriften presenteren verschillende aanbevelingen voor het verbeteren van de PPS-praktijk, onder andere betreffende de inrichting van de aanbesteding en het belang van de zachte aspecten van samenwerking. Veel van het onderzoek richt zich op de projectidentificatie en aanbesteding; er is dus behoefte aan meer onderzoek naar de latere projectfasen van PPS. Ook kan geconstateerd worden dat de generaliseerbaarheid van de studies te wensen overlaat; dit vraagt om meer programmatisch, kwantitatief en (internationaal) vergelijkend onderzoek naar PPS.

, , ,
Dit onderzoek is medegefinancierd met een doctoraatsbeurs van strategisch onderzoek door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Daarnaast is deze review mede tot stand gekomen in de context van het onderzoeksproject Governance for Smartening Public Private Partnerships (NWO-projectnummer 409-14-014), dat gefinancierd wordt door NWO, NSOB, Deltares, RebelGroup, ResetManagement, Twynstra Gudde en Rijkswaterstaat.
doi.org/10.5553/Bk/092733872016025002009, hdl.handle.net/1765/93144
Bestuurskunde

Hueskes, M., Koppenjan, J., & Verweij, S. (2016). Publiek-Private Samenwerking in Nederland en Vlaanderen: een Review van 14 Nederlandse en Vlaamse Proefschriften. Bestuurskunde, 25(2), 90–104. doi:10.5553/Bk/092733872016025002009