De letselschadeverordening in het strafproces is voor de benadeelde cruciaal, voor de verdachte problematisch en voor de rechter vaak te complex. In de praktijk staan in een dergelijke procedure verschillende belangen op gespannen voet met elkaar: het belang van de benadeelde bij een solvabele wederpartij en bij behoorlijke bejegening en afwikkeling, het belang van de aangesprokene bij een met waarborgen omklede procedure en het belang ‘van het strafproces’ bij een vlotte en ordentelijke afdoening. Belangen die niet eenvoudig met elkaar zijn te verenigen. Normering van zowel vermogensschadeposten als vergoedingen van ander nadeel (smartengeld), wellicht zelfs in de vorm van ‘all-in-bedragen’ voor beide schadesoorten, zou aan de verschillende belangen in belangrijke mate tegemoet komen.

hdl.handle.net/1765/93168
Nederlands Juristenblad
Erasmus School of Law

Lindenbergh, S.D. (2014). De letselschadevordering in het strafproces, dat moet beter kunnen. Nederlands Juristenblad, 2014(39), 2696–2702. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93168