In deze letselschadezaak gaat het om de vraag of de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand op basis van een no-cure-no-pay-overeenkomst met een rechtsbijstandverlener redelijk zijn in de zin van art. 6:96 lid 2 aanhef en onder b en c BW.