In deze letselschadezaak gaat het om de vraag of de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand op basis van een no-cure-no-pay-overeenkomst met een rechtsbijstandverlener redelijk zijn in de zin van art. 6:96 lid 2 aanhef en onder b en c BW.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/93169
Journal Nederlandse Jurisprudentie: Uitspraken in burgerlijke en strafzaken, verschijnt sinds 1 januari 1913
Citation
Lindenbergh, S.D. (2014). NJ 2015/84 (De Jonge/Scheper Ziekenhuis). Nederlandse Jurisprudentie: Uitspraken in burgerlijke en strafzaken, verschijnt sinds 1 januari 1913, 84. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93169