Dit artikel doet verslag van onderzoek naar de wenselijkheid van beperking van de aansprakelijkheid van de controlerende accountant. Centraal staat de vraag of een beperking van de aansprakelijkheid van de controlerende accountant wenselijk is, gelet op de visie van de diverse belangengroepen en, indien wenselijk, hoe deze dient te worden vormgegeven. Om een antwoord te vinden op deze vraag is praktijkonderzoek verricht; er zijn interviews afgenomen bij diverse belanghebbenden (accountants, verzekeraars, investeerders, ondernemingen en onafhankelijke professionals). De Europese Commissie heeft de lidstaten aanbevolen een beperking van de aansprakelijkheid te implementeren, welke in de interviews werden voorgehouden aan de belanghebbenden.

hdl.handle.net/1765/93194
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade

van der Zalm, I. (2016). Beperking van de aansprakelijkheid van de controlerende accountant: een praktijkonderzoek. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, 2016(3), 101–108. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93194