Het stemt tot tevredenheid dat onze eerdere bijdrage een pen – in dit geval die van Wolf – in beweging heeft weten te krijgen. Het (ondernemings)recht is immers gebaat bij gedachtevorming over en weer.
Dat geldt onverminderd voor het ietwat bijzondere BV-aandeel – dat louter deelt in het liquidatie-overschot en geen stemrecht, noch aanspraken op winst of reserves kent – zoals wij dat bespraken.

hdl.handle.net/1765/93205
Ondernemingsrecht
Erasmus School of Law

Keijzer, T., & in 't Veld, L. (2016). Het BV-aandeel met ‘slechts’ aanspraak op het liquidatie-overschot: een naschrift. Ondernemingsrecht, 53(Afl. 6), 248–249. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93205