Deze vier handen symboliseren, dat het behandelen van patiënten met een chronische darmziekte, het geven van onderwijs én het verrichten van onderzoek tegenwoordig een multidisciplinaire aangelegenheid is. De uitvoering van deze trojka van de academische geneeskunde (behandeling, onderwijs en onderzoek) is in principe verenigd in één en dezelfde persoon, die samenwerkt met veel andere disciplines. Daarnaast worden de hoogste eisen gesteld aan de uitvoering, niet alleen door de arts zelf, maar ook door de zorgorganisaties en de overheid. Efficiency en effectiviteit zijn eisen, die door de overheid in meer of mindere mate zijn opgelegd in zowel de zorg, het onderzoek en het onderwijs. Over één van de kosteneffectiviteitsslagen die plaatsvindt in het onderwijs wil ik een kritische kanttekening plaatsen. Daarom zal ik hier dieper op in gaan.