Dit boek bevat de bevindingen van onderzoek naar kartelafspraken door ondernemingen in Nederland tussen oktober 2007 en januari 2012. Het doel hiervan is om de kennis en gegevens die verzameld worden tijdens het onder-zoek van de Directie Mededinging (DM) van de Nederlandse Mededingings-autoriteit (NMa) te gebruiken om inzicht te krijgen in de aard en verklaringen van verboden kartelafspraken op de Nederlandse markt. Om dit doel te bereiken is gebruik gemaakt van literatuurstudie, dossieranalyse en halfgestructureerde interviews. De data zijn verzameld gedurende een onderzoeksstage bij de NMa (markttoezichthouder op het gebied van onder meer kartels). De data uit dit onderzoek zijn vergeleken met de literatuur en eerder empirisch onderzoek naar kartelvorming. Zo biedt dit onderzoek inzichten over kartelvorming door ondernemingen in Nederland en aanbevelingen en aanknopingspunten voor nieuw onderzoek naar mogelijke kenmerken en risico’s ten aanzien van kartelvorming.

Dit boek is een bewerkte versie van het scriptieonderzoek waarbij vertrouwelijke informatie en citaten uit rapportages zijn geanonimiseerd en geparafraseerd.

Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/93271
Jonge Meesters
Erasmus School of Law

Jaspers, J. (2013). Antwoorden op onzekerheid : over de aard van en verklaringen voor kartelovertredingen in Nederland. Jonge Meesters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93271