De wijzigingen in het zorgstelsel hebben de rollen van zorggebruikers aanzienlijk veranderd: zij worden geacht op verschillende manieren actief te worden door de rol van burger, zorgconsument en levensregisseur te vervullen. De mate van zeggenschap die samenhangt met deze rollen wordt hoog gewaardeerd in het Nederlandse zorgstelsel. Nederland scoort dan ook het hoogst in de rankings waarin participatie en patiënttevredenheid als belangrijke indicatoren voor goede zorg worden gezien.
Het is echter van belang om kritisch naar dit soort normen te kijken, aangezien er normatieve keuzes in zitten die in de praktijk voor ongemak kunnen zorgen. Rankings laten dit ongemak niet zien, het is daarom belangrijk om te bekijken wat de gevolgen voor de praktijk zijn als een bepaalde norm dominant wordt. In dit essay hebben we laten zien dat deze norm op verschillende manieren kan wringen, hetgeen voor ongemak zorgt bij zowel zorggebruikers, zorgverleners, toezichthouders als andere betrokkenen.

Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/93276
RV&S conferentie 10 jaar zorgstelsel
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van de Bovenkamp, H., & de Bont, A. (2016). De puzzel die participatie heet. Presented at the RV&S conferentie 10 jaar zorgstelsel. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93276