Geschil tussen voormalige levenspartners die een aantal jaren hebben samengewoond in een door de man gekochte en aan hem geleverde woning, waarbij de koopsom van (de blote eigendom van) de grond is voldaan uit het privévermogen van de vrouw, over de verdeling van de verkoopopbrengst van deze woning na beëindiging van hun samenwoning; uitleg van hun samenlevingsovereenkomst met inachtneming van het Haviltex-criterium; vergoedingsrecht wegens aanzienlijke waardevermeerdering van de woning als bedoeld in het arrest Kriek-Smit

,
hdl.handle.net/1765/9355
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Private Law

Nuytinck, A. (2007). Ex-samenwoners, uitleg van hun samenlevingsovereenkomst en vergoedingsrechten. Ars Aequi: juridisch studentenblad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/9355