Ik hoop u duidelijk gemaakt te hebben dat er al veel bekend is over radiotherapie voor urogenitale tumoren, maar dat er ook nog veel te onderzoeken valt. Het is onze taak als radiotherapeut-oncologen om technieken en bestralingschema’s te ontwikkelen die de bijwerkingen van de behandeling doen verminderen.

Het is noodzakelijk dat we het mechanisme van stralingsschade beter gaan begrijpen en dat we combinatiebehandelingen toepassen die betere resultaten leveren met minder bijwerkingen. De patiënt en zijn familie moeten centraal staan bij de beslissing welke behandeling voor hem of haar het meest geschikt is. We kunnen samen zeker beter met minder doen!