New Insights into Mutual Funds is een bundeling van een viertal empirische studies naar de prestaties van beleggingsfondsen. In de eerste twee studies onderzoeken we in hoeverre de prestaties van beleggingsfondsen op korte termijn persistent zijn. Onze resultaten ondersteunen de opvatting dat prestaties van beleggingsfondsen uit het verleden een voorspellende waarde hebben voor hun toekomstige prestaties. Bovendien vinden we dat het mogelijk is om op basis van rendementen uit het voorgaande jaar een groep fondsen aan te wijzen, die systematisch een passieve beleggingsstrategie verslaat. Dit geldt zowel voor aandelenfondsen, als voor obligatiefondsen. Deze bevindingen bieden nieuwe inzichten in langlopende discussies over de toegevoegde waarde van professioneel vermogensbeheer bij beleggingsfondsen. In de derde studie dragen we bij aan de bestaande literatuur door te onderzoeken in hoeverre multi-factormodellen in staat zijn de rendementen van beleggingsfondsen te verklaren. De voornaamste reden om deze studie te verrichten, is ons vermoeden dat prestatiemetingen door deze modellen verkeerde schattingen opleveren. Multi-factormodellen maken namelijk gebruik van rendementen op hypothetische aandelenportefeuilles als referentiepunt en houden geen rekening met transactiekosten en handelsrestricties. We stellen een alternatieve methode voor, waarbij gebruik gemaakt wordt van de rendementen van andere beleggingsfondsen als referentiepunt, en laten zien dat deze methode een beter beeld geeft van de prestaties van beleggingsfondsen. Tenslotte onderzoeken wij in hoeverre de marketing van bepaalde fondsen een positieve invloed heeft op geldstromen naar andere fondsen binnen dezelfde fondsgroep. We vinden dat kleine en jongere beleggingsfondsen, die zelf weinig aan marketing uitgeven, maar onderdeel zijn van een fondsgroep die als geheel wel veel aan marketing uitgeeft, aanzienlijk grotere geldstromen ontvangen dan vergelijkbare fondsen die geen onderdeel zijn van een dergelijke fondsgroep. Een mogelijke verklaring voor deze resultaten is dat beleggingsfondsen met lage marketinguitgaven gesubsidieerd worden. We ontwikkelen en toetsen een aantal hypothesen om deze verklaring te evalueren. Onze resultaten wijzen uit dat fondsgroepen bepaalde beleggingsfondsen inderdaad systematisch bevoordelen ten koste van andere fondsen. Investeerders zouden zich ervan bewust moeten zijn dat marketingkosten voor andere doeleinden aangewend kunnen worden dan waarvoor ze eigenlijk bestemd zijn.

, , , , , , , , ,
, ,
C.G. Koedijk, M. Livingston, M.J.C.M. Verbeek, N.P.B. Bollen, Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam , Erasmus Research Institute of Management
hdl.handle.net/1765/9398
ERIM Ph.D. Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

Huij, J. (2007, March 8). New Insights into Mutual Funds: Performance and Family Strategies (No. 99). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/9398