De incidentie van het pancreascarcinoom neemt duidelijk toe, onder meer door de vergrijzing, terwijl de 5-jaarsoverleving in de afgelopen 2 decennia verbeterde van 3 naar 7%. Bij galwegobstructie door pancreascarcinoom leidt drainage met ‘gecoverde’ metalen stents voorafgaand aan een operatie of ablatieve therapie tot minder complicaties dan drainage met plastic stents. Bij patiënten met gemetastaseerd pancreascarcinoom leidt een combinatie van folinezuur, fluorouracil, irinotecan en oxaliplatine (FOLFIRINOX) tot een betere overleving. Circa 20% van patiënten met een lokaal, niet-resectabel pancreascarcinoom kan na behandeling met FOLFIRINOX alsnog een resectie ondergaan. Bij patiënten met een lokaal, niet-resectabel pancreascarcinoom wordt momenteel de waarde van radiofrequente ablatie, irreversibele elektroporatie en stereotactische radiotherapie in multicentrische studies onderzocht. Bij patiënten met een resectabel pancreascarcinoom wordt momenteel de waarde van neoadjuvante chemoradiatie en minimaal invasieve chirurgie in gerandomiseerde multicentrische studies onderzocht.

The incidence of pancreatic cancer is increasing due to the ageing population among other things, while 5year survival has improved in the past two decades from 3 to 7%. In case of biliary obstruction due to pancreatic cancer, biliary drainage before surgery or ablative therapy using a covered metal stent instead of plastic reduces the rate of complications. In patients with metastasized pancreatic cancer a combination of folinic acid, fluorouracil, irinotecan and oxaliplatin (FOLFIRINOX) results in improved survival. Approximately 20% of patients with locally, unresectable pancreatic cancer can undergo surgical resection following treatment with FOLFIRINOX. The effectiveness of radiofrequency ablation, irreversible electroporation and stereotactic radiotherapy for locally, unresectable pancreatic cancer is currently investigated in multicenter trials. The effectiveness of neoadjuvant chemoradiation and minimal invasive surgery in patients with resectable pancreatic cancer is currently investigated in randomized multicenter trials.

hdl.handle.net/1765/94075
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Marsman, H. A., Besselink, M., van Eijck, C., van Hooft, J., van Tienhoven, G., van Lienden, K., … Busch, O. (2016). Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van het pancreascarcinoom. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160(42). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/94075