Hyperthermie is een kankerbehandeling waarbij de temperatuur wordt verhoogd tussen 40°C en 44°C gedurende 1 uur of langer.
In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van hyperthermie in combinatie met herbestraling bij patiënten met een angiosarcoom na bestraling voor borstkanker, of een recidief mammacarcinoom. Bij het inoperabele angiosarcoom kan herbestraling en hyperthermie gunstige effecten hebben. De locale controle zonder chirurgie na 1 jaar is 32% en met chirurgie 46% zonder noemenswaardige bijwerkingen. Herbestraling met hyperthermie bij een recidief mammacarcinoom leidt bij inoperabele tumoren tot locale tumorcontrole bij 39% van de patiënten na 5 jaar, en na resectie van het recidief tot locale tumorcontrole bij 78% van de patiënten na 10 jaar. De kans op bijwerkingen is minder dan 5%. Ook bij patiënten met een borstwandreconstructie kan de behandeling veilig uitgevoerd worden zonder veel bijwerkingen met een goede locale controle.
Daarnaast wordt beschreven hoe van een patiënt die een behandeling ondergaat een model geconstrueerd kan worden, waarmee de energieverdeling in het behandelde gebied berekend kan worden.
Met het ontwikkelde driedimensionale behandelingsmodel gaat onderzocht worden of de berekende energieverdeling in het behandelde gebied gebruikt kan worden als dosisparameter voor hyperthermie.

G.C. van Rhoon (Gerard) , J. van der Zee (Jill)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/94638
Department of Radiation Oncology

Linthorst, M. (2016, December 20). Superficial Hyperthermia for the Treatment of Breast Cancer Recurrence. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/94638