Hoe ontrafel je een noodlottige gebeurtenis als je moet vaststellen wie of wat er voor die calamiteit verantwoordelijk was? Een rechter kan pas billijk oordelen en beslissen na een zorgvuldig uitgevoerd werkproces van waarheidsvinding. Maar hoe doe je dat? Zo’n zoektocht naar betrouwbare kennis vereist een welgekozen en beproefde methode, want de valkuilen en dwaalwegen bij die speurtocht zijn talrijk. In dit boek worden de wetenschappelijke grondslagen en de praktijk van waarheidsvinding binnen een juridische context uiteengezet. Hoe bepalend zijn de reacties van slachtoffers van een onheilsgebeurtenis voor het verdere onderzoek? Waarom is het zo belangrijk om van meet af aan onderscheid te maken tussen rechts- en onderzoeksvragen? Hoe voorkom je oordelen op grond van wijsheid achteraf? De auteur behandelt deze vragen vanuit een multidisciplinair perspectief binnen het juridische kader aan de hand van concrete voorbeelden.

Dit boek is bedoeld voor al degenen die betrokken zijn bij dat proces van waarheidsvinding. Dat zijn niet alleen de praktijkjuristen – rechters en advocaten – maar ook de geraadpleegde deskundigen. Het is weliswaar primair geschreven voor het werkterrein van het aansprakelijkheidsrecht, maar deze kennis is ook van praktische betekenis voor andere rechtsgebieden.

Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/94695
Civilologie
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Giard, R. (2016). Werken aan waarheidsvinding : over het belang van de juiste onderzoeksmethoden in het aansprakelijkheidsrecht. Civilologie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/94695